Patakaran sa Pagkapribado

Ang patakaran sa privacy na ito ay naglalayong ipakita ang aming pangangalaga sa inyong mga personal na impormasyon at pagpapahalaga sa inyong privacy. Pinahahalagahan at iginagalang namin ang inyong mga karapatan sa pagkapribado at sumusunod kami sa mga batas sa pagpapahalaga sa inyong privacy.

Sa paggamit ng website na plinko-ph.top, sumasang-ayon kayo sa mga tuntunin at kundisyon ng aming patakaran sa privacy. Kung hindi kayo sumasang-ayon, maaring huwag gamitin ang aming website.

Mga Impormasyon na Aming Kinokolekta

Sa pagbisita sa plinko-ph.top, kinokolekta namin ang mga sumusunod na impormasyon:

  • Personal na impormasyon tulad ng pangalan, email address, at iba pang kailangang impormasyon para sa mga transaksyon o serbisyo sa website.
  • Impormasyon sa paggamit tulad ng mga pahina na binisita, oras at petsa ng pagbisita, at iba pang impormasyon sa paggamit ng website.
  • Impormasyon sa teknolohiya tulad ng IP address, uri ng browser, at iba pang impormasyon na may kaugnayan sa pag-access sa website.

Ang mga nabanggit na impormasyon ay maihahambing natin upang mapabuti ang inyong karanasan sa paggamit ng website at mabigyan kayo ng mas personalisadong serbisyo.

Protection at Pagbabahagi ng Impormasyon

Pinoprotektahan namin ang inyong personal na impormasyon at ito ay hindi ibinabahagi sa mga indibidwal o kompanya nang walang inyong pahintulot. Subalit, maaring ibahagi ang inyong impormasyon sa mga katuwang naming institusyon o indibidwal na tumutulong sa pagpapatakbo ng aming serbisyo.

Ang inyong mga impormasyon ay maaring ibahagi sa mga situwasyon kung saan ito ay kinakailangan ayon sa batas, pangangailangan ng pagsunud-sunuran sa batas, o proteksyon sa aming mga karapatan, kaligtasan, o ari-arian.

Ipinapahayag namin sa website ang mga link sa ibang mga website na hindi sakop ng aming patakaran sa privacy. Ito ay ibang mga website na maaring magkaroon ng kanya-kanyang mga patakaran sa privacy. Pinapayuhan kayo na basahin ang mga patakaran sa privacy ng mga website na ito bago kayo magbigay ng inyong personal na impormasyon sa kanila.